24 Eanáir: Tráchtáil gan Trua

Píosa scannánaíochta ina léireofar na droch-choinníollacha agus an drochbhail a chuirtear ar bheostoc le linn easpórtála. Cé go bhfuil rialacháin na hEorpa maidir le leasa ainmhithe in ainm is a bheith i bhfeidhm go dtí go mbainfidh na hainmhithe ceann scríbe amach, ní mar sin a bhíonn go minic. Tabharfar léargas ar chúrsaí trádála ainmhithe san Eoraip.

Déardaoin ag 22.00 ar TG4.

Féach ar Mhíreanna & Chláracha Fíor Scéal

Féach ar Mhíreanna & Cláracha Fíor Scéal