Character > Bleachtaire Ó Giollagáin

Is fear comhghnásach, coimeádach é Éamonn Ó Giollagáin.   Ina thuairim siúd, baintear torthaí amach trí úsáid a bhaint as réasúnaíocht loighciúil, trí nósanna imeachta a leanúint agus trí fhianaise a bhailiú.  Tá an Bleachtaire Ó Giollagáin lonnaithe sa cheantar ginearálta le os cionn deich mbliana agus, le linn na tréimhse sin, tá neart ráflaí cloiste aige faoi eachtraí aisteacha a bheith ag tarlú i gCoillte an Chloiginn, chomh maith le caint ar shíóga agus ar neacha eile dá leithéid ón saol eile.  Tá beag is fiú déanta ag Ó Giollagáin den chaint seo, agus creideann sé nach bhfuil ann ach piseoga na ndaoine agus nach bhfuil aon tábhacht leo.

Tá cur chuige an-difriúil ag an mBleachtaire Ó Giollagáin agus ag an gCeannfort Ó Sé agus iad ag obair ar an bhfiosrúchán.  Is ábhar mór frustrachais do Ó Giollagáin an cur chuige míloighciúil a fheiceann sé ag Ó Sé.